• 71% < 1 día
  • demandas
    respondidas
    normalmente
    responde